Влиянието на NAD+

Сърдечна недостатъчност в краен стадий и влиянието на NAD+

Учени установяват, че повишените нива на NAD+ в организма намаляват сърдечната недостатъчност при пациенти в напреднал стадий. Установяване на възпаление и сърдечна недостатъчност Скорошни проучвания разкриват, че добавянето на NR намалява нивата на цитокините, които на свой ред имат влияние…