Нови проучвания, които са се провели в Бирмингамския университет, целят да докажат понижените нива на NAD+ в организма на човек с чернодробно заболяване. Нивата са много ниски, което ни насочва към мисълта, че изчерпване на NAD+ може да играе значителна роля при увредените, в следствие от прекомерна консумация на алкохол, черни дробове.

Проблемите, които ни създава алкохола и изчерпване на NAD+

Най-честата причина за чернодробна трансплантация в САЩ е прекомерната употреба на алкохол, който е причината за чернодробно заболяване при пациентите. Известният токсин предизвиква зависимости, с които хората често не успяват да се преборят, и се стига до тежки последици. Заболяването достига различни етапи и фази, като това е индивидуални при всеки човек. Някои хора развиват мастен черен дроб, други достигат до тежко чернодробно възпаление.

NAD+ е молекула, която захранва всички клетки и се идентифицира като коензим. Именно той играе съществена роля в поддържането на чернодробната функция. Окислителите като NAD+ предотвратяват метаболизирането на алкохола в организма. Животинските модели показват, че поддържането на нивото на този коензим може да предпази от състояния, които са предизвикани от метаболитен стрес. Това не е било демонстрирано при хора до сега.  Нивата на NAD+ в черния дроб на са измервани на реални пациенти и това е причината за спекулирането относно за значението и влиянието му в организма. Това се е правило на базата данни от клетъчната култура и животинските модели.

Подобрения на чернодробно заболяване след NAD+

72 проби от човешки черен дроб от тези, които са били подложени на трансплантация заради чернодробно заболяване, са били анализирани. Изучавани са няколко компонента от молекулата на NAD+, както и маркерите, които предизвикват оксидативен стрес и самите хистологични маркери на заболяването. Учените успяват да докажат, че нивата на NAD+ са значително по-ниски при черните дробове с по-тежко заболяване, свързано с алкохола. Особено ниски били нивата при хора развили комбинацията от мастен черен дроб и възпаление. Това състояние е по-известно като стеатохепатит.

По-ниските нива на NAD+ са пряко свързани със завишените нива на билирубин, който е един от маркерите за увреждане на черния дроб, причиняващ жълтеница при тези със заболяване. Въпреки че това проучване не доказва, че поддържането на по-високи нива на NAD+ ще Ви предпази от чернодробно заболяване. Със сигурност нивата му за значително намалени в увредените чернодробни тъкани.

Информация за Комбинирани метаболитни активатори тук.

Чернодробно заболяване свързано с алкохол и изчерпване на NAD+