Учени установяват, че повишените нива на NAD+ в организма намаляват сърдечната недостатъчност при пациенти в напреднал стадий.

Установяване на възпаление и сърдечна недостатъчност

Скорошни проучвания разкриват, че добавянето на NR намалява нивата на цитокините, които на свой ред имат влияние върху повишеното митохондриално дишане в кръвните клетки. Тези показатели са изучавани при пациенти със сърдечна недостатъчност в краен стадий. Тези първоначални изводи са важни за разкриването и изучаването на сложните процеси при сърдечно-съдовите възпаления и постепенното прогресиране на коварната сърдечна недостатъчност.

Заболяванията на сърцето са причина за високите проценти на смъртност в САЩ. Те са пряко свързани със самото възпаление, което е част от вродената естествена защитна реакция на тялото. Клетъчното увреждане води до редица лоши последици, особено ако е хронично и насочено неправилно срещу нормалната човешка тъкан.

За щастие учените започват да разбират все по-добре възпалението и неговите основни механизми. Смята се, че нивата на NAD+ играят важна роля в процеса на възпалителните отговори от страна на тялото.

Какво представлява сърдечно-съдовото възпаление?

Няколко от предклиничните проучвания установяват ролята на NR и NAD+ в предполагаемото намаляване на сърдечното възпаление. В последвалите изследвания се потвърждава, че повишаването на NAD+ инхибира възпалението на лигавицата на кръвоносните съдове. По този начин тя успява да възстанови нормалната функция на мускулатурата. Така най-вероятно успява да предотврати хипертонията, заради намалената твърдост на кръвоносните клетки.

На последно изследваната малка група от пациенти, с най-тежката форма на сърдечна недостатъчност, е прилагана двойна дневна доза от NR, за да се определи повишаването на NAD+ в организма. Кръвта им е анализирана за евентуална промяна в нивата на провъзпалителните цитокини, както и скоростта на митохондриалното дишане на мононуклеарните клетки. 

PBMCs са имунни клетки, които са замесени във възпалителния отговор, който от своя страна влияе при сърдечната недостатъчност. Митохондриите произвеждат енергията, която е необходима на имунните клетки, за да се регулират при възпалението. 

Влиянието на NAD+ при лечение на сърдечно-съдовото здраве

Изследванията за влиянието на NAD+ за сърдечно-съдовото здраве продължават и до днес. Разкриването на пълния му потенциал обаче в по-големи изпитания върху организма на човека, ще отнемат повече време. Поддържането на здравето при сърдечни заболявания е приоритет за здравните служители в САЩ.

Сърдечна недостатъчност в краен стадий и влиянието на NAD+