Прогресивно нарастващото мозъчно нарушение, известно повече като болестта на Алцхаймер, води до проблеми с поведението, мисленето и най-вече – паметта. Бавно развиващите се симптоми обикновено се влошават с времето, заради прекъсването на предаваните до мозъка сигнали. Измирането на голяма част от невроните намиращи се в мозъка, води до необратими процеси, които за жалост влошават състоянието на диагностицирания. 

Какво представляват комбинираните метаболитни активатори?

Невродегенеративното заболяване ( известно още като AD ), което се характеризира с нарушена памет или загубата на такава, към днешни дни засяга повече от 44 милиона души по света. Страдащи са не само заболелите от тежката диагноза, но и техните семейства, приятели. Федералният бюджет отпуска щедри средства за Асоциацията на Алцхаймер, която се опитва да намери лек на тежката болест, за жалост все още неуспешно.

 Понастоящем са разработени лечения, които временно могат да намалят някои от по-тежките симптоми на AD. Нови потенциални стратегии за лечение на болестта се разработват и до днес. Създаването на комбинирани метаболитни активатори ( състоящи се от от L-карнитин тартарат, NAD+ прекурсор никотинамид рибозид (NR), серин и N -ацетил-L-цистеин (NAC ) е едно от новите и иновативни открития, което може да се използва за лечение на пациенти.

Резултати след използването на комбинирани метаболитни активатори

Множество проучвания за Алцхаймер са проведени с цел опознаване и откритие на възможен лек срещу коварната болест. Някои от тези проучвания са се състояли в Университетската болница в Англия – ,,Alaaddin Keykubat’’ и Университетската болница ,,Medipol’’ в Турция. Изследванията са включвали анализ на мозъчните транскриптомични данни на повече от 600 пациенти с AD, за да се идентифицира до каква степен достига дисрегулацията на мозъка по време на различните стадии на болестта. Изследвани са и модели на Алцхаймер при плъхове, за да се установи има ли ефект от приемането на комбинирани метаболитни активатори.

Проучванията установяват благополучен ефект върху организма и подобрения при маркерите за увреждане на черния дроб. Също така и при общия холестерол, и пикочната киселина.

Бъдещето на изследванията за лечение на Алцхаймер

За щастие проучванията за влиянието на комбинираните метаболитни активатори върху организма на болни от AD, дават положителен резултат. Очакват се още изследвания за ефектите на добавките. Тъй като крачката е направена всички можем да се надяваме само на най-доброто.

Още информация за Чернодробно заболяване свързано с алкохол и изчерпване на NAD+

Комбинирани метаболитни активатори ( CMAs ) подобряват когнитивните функции при болестта на Алцхаймер